Svenska kyrkan – arbete för fred och försoning

Ett av Svenska kyrkans högsta mål är att arbeta för fred och trygghet i alla delar av världen.  Mycket av arbetet sker i och kring begreppet ”schalom” vilket har innebörden rättvis fred för kyrkan. Utgångspunkten i detta är att freden kommer av sig själv och att allt i mångt och mycket är en del i ett mycket större sammanhang.

Fortsätt läsa ”Svenska kyrkan – arbete för fred och försoning”

Malcolm X – del 2

1938 sparkades Malcolm X ut ur skolan och skickades istället till ett ungdomshem i Michigan. Det vita paret som drev hemmet behandlade honom bra, men i sin självbiografi skrev han att han behandlades mer som en ”rosa pudel” än en människa. Han gick på Mason High School där han var en av bara några få svarta studenter. Han var en bra student och klasskamraterna utsåg honom till klasspresident.

Fortsätt läsa ”Malcolm X – del 2”