Inflytelserika politiker i Sverige

I riksdagen finns det idag åtta partier. I spetsen på var parti finns en eller flera personer som agerar frontfigur för partiet och blir en personifiering av partiets ståndpunkt. För partiet är inte bara den politiska inriktningen, kunskapen och målsättningen viktig utan även att kandidaten har engagemang, utbildning och karisma […]