Europeisk politik

Europeisk politik är ett ämne som är stort och komplext. Världens ser inte ut så som den gjorde för 20 år sedan och mycket har hänt på sistone, mycket av den Europeiska gemenskapen är idag kanske mer skild än någonsin. Europa och europisk politi har gått igenom turbulenta tider och stora utmaningar väntar. Dock har europeisk politik haft i princip samma värdegrund, att skapa ett fredligt och demokratiskt Europa. Denna artikel kommer handla lite kort om Europas och framförallt EU:s politik och vilka utmaningar man har framför sig.

Liberté, egalité, fraternité

Europa och främst länderna i den Europeiska unionen har sedan andra världskrigets slut haft samma värdegrund. Att skydda och främja jämlikheten, demokratin och freden. Dem flesta europeiska ledarna har jämfört med andra väldsledare alltid främjat så kallad ”soft powers” istället för militära medel. Man har alltid trott mer på diplomatin än krig och det är en stor anledning till varför det inte har varit något krig eller större konflikt europiskas länder mellan. Man har mer trott på att hjälpa varandra genom olika perspektiv. Ledordet har varit samarbete och tolerans.

Efter anda världskriget var Europa överens om att krig aldrig mer skulle ske och Europeiska unionen är ett projekt som har lyckats ena länderna både från väst och öst. Idag står Europa fortfarande enat även om det på senare år har blivit skillnad i den Europiska politiken internt. Man kan tydligt se att väst och öst inte alltid är överens i många frågor. Kriget i Syrien har satt många människor på flykt och flertalet har sökt skydd i Europa vilket har satt det Europiska samarbete på spel. Medan vissa länder, som Sverige och Tyskland har tagit emot väldigt många jämfört med andra länder främst i Östeuropa sagt blankt nej vilket strider mot dem gemensamma europeiska värden. Och det pågår fortfarande stora debatter om hur Europa ska få en enad politik vad gäller flyktingfrågor men också många andra frågor. Klimatdebatten är större än någonsin och det är ytterligare en punkt som har delat Europa. Medan mer rika länder sätter högre mål så tycker länder i öst att det inte är rättvist då dem största utsläppen står dem rikare länderna för. Ett annat viktigt ämne är den europeiska säkerheten. Då dem flesta EU länder är också medlemmar i NATO så har fler och fler länder uttryckt ett intresse till att skapa ett gemensamt europisk militärt samarbete istället för att luta sig till NATO. Detta är en väldigt komplex och svår fråga. Ett av EU:s stora bekymmer är också den ryska och kinesiska påverkan på länder som står utanför EU idag men som ar ett mål att koma in i EU. Det är inte så enkelt att ena alla europiska länder till en viss politik men styrkan med Europa och EU är att man alltid har lyckats enas när det finns en vilja. EU är ett fantastiskt verk som har skapat en bättre värld för hela världen men det återstår väldigt mycket för alla länder att leva upp till dem mål man har satt.