Nobels Fredspris – Ett erkännande för fredsarbetet

Alfred Nobels fredspris är kanske det mest prestigefulla priset av de fem pris som delas ut genom Nobels testamente. Det delades ut för första gången 1901 och sedan dess delas priset ut årligen den 10 december.

Nobels testamente säger att priset skall delas ut till dem som ”hafva gjort menskligheten den största nytta”. Det är oklart varför Nobel ville att fredspriset skulle administreras av grannlandet Norge men vid tiden för Nobels död var Norge i union med Sverige. Den norska Nobelkommittén menar att det förmodligen berodde på att Nobel ansåg att Norge var ett fredligare land än Sverige vid den tidpunkten. Norge hade betydligt mindre militärisk bakgrund och menades vara mer lämpliga att dela ut ett fredspris. I slutet av 1800-talet samarbetade norrmännen tätt med den interparlamentariska unionen och dess ansträngningar att lösa konflikter på fredlig väg genom medling i stället för vapenmakt.

Norge och Sverige

I mitten av oktober varje år utses pristagaren av den norska Nobelkommittén som består av fem ledamöter ur det norska stortinget. Om man tittar på de övriga nobelprisen så är det endast fredspriset som även kan vinnas av organisationer, inte bara av personer. En annan stor skillnad mellan priserna är att de fyra övriga priserna delas ut i Stockholm i samband med Nobeldagen medan fredspriset delas ut i Oslos Rådhus samma dag, det vill säga den 10 december. Fredspriset har delats ut varje år sedan 1901 men med ett längre uppehåll under åren 1939-1943 på grund av andra världskriget och Nazitysklands ockupation av Norge.

Olikheter mellan pristagare


Sedan 1901 har över 800 personer och 20 organisationer fått motta fredspriset och 213 gånger har två eller flera fått dela på det. Av alla pristagare är det endast 12 kvinnor, något som kan tyckas lite konstigt med tanke på de stora kvinnliga fredskämpar som setts genom åren. Den yngsta pristagaren är den pakistanska flickan Malala Youzafzai som var endast 17 år gammal när hon fick motta fredspriset år 2014. Den äldste som fått priset är den polsk-brittiska fysikern Joseph Rotblat som var 87 år gammal när han emottog priset år 1995.

Kritik och kontroversiella fredspristagare


Eftersom att Nobels Fredspris är mer politiskt till sin natur har det ibland blivit mer omstritt än de övriga priserna som istället är kopplade mot vetenskap. Kritiken har riktats såväl mot de som fått priset och mot de som inte fått priset. Bland de mer kontroversiella fredspristagarna kan man nämna Henry Kissinger, Yassir Arafat, Shimon Peres, Al Gore, Barack Obama och EU. Eftersom att man inte kan påstå att någon pristagare aktivt medfört att arméer har minskat eller avvecklats så har det blivit mer av en prestigesak och delas istället ut till personer vars gärningar förväntas resultera i en fredligare värld där ett tydligt exempel är Obama. I media och i olika typer av litteratur är det inte alls ovanligt att det framförts skarp kritik mot den norska Nobelkommittén och den aktuelle pristagaren.  Ett exempel på sådan litteratur är boken ”Nobels fredspris – Visionen som försvann” som Fredrik Heffermehl skrev år 2011.  Som ett komplement till fredspriset delas numera ett alternativt pris ut dagen innan, Right Livelihood Award. Det priset är avsett för de personer eller organisationer som verkar för en fredligare och humanare utveckling av samhället.

Kritik och kontroversiella fredspristagare