Svenska FN-förbundet – för en bättre värld

Svenska FN-förbundet är en ideell organisation som har till yttersta syfte att föra samman organisationer och individer i ett gemensamt arbete mot en bättre värld och ett bättre och starkare FN.

Förbundet är indelat i såväl distrikt som i lokala föreningar och finns från Skåne i söder till Lappland i norr. Förbundet fungerar även som en paraplyorganisation för ett åttiotal organisationer som på något sätt är anslutna till stöd för den tanke och det arbete som FN-har. Genom den skolverksamhet som bedrivs genom FN-förbundet finns idag ett trettiotal skolor anslutna.

Lokalt och globalt


Arbetet sker såväl lokalt i Sverige som internationellt. Olika typer av projekt drivs i olika länder. Arbetet består för närvarande främst av Projekt flicka, Projekt skolmat och Projekt minor. Utöver detta samlas det årligen in pengar till katastrofområdet i Syrien. Naturligtvis granskas insamlingen av svensk insamlingskontroll så att hjälpen går dit där den behövs.

Projekt Flicka


På flera olika ställen i världen genomförs såväl könsstympning som barnäktenskap. Genom Projekt flicka jobbar FN-förbundet i Etiopien för att motverka och minimera detta. Flickorna i Etiopien utsätts systematiskt för könsstympning då detta är i många fall en förutsättning för barnäktenskap. I Afar-regionen gifts nästan 50 procent av alla flickor bort och över 80 procent av dessa är könsstympade. FN:s befolkningsfond, UNFPA arbetar tillsammans med svenska FN-förbundet i ett projekt för att få stopp på detta. Målet med detta arbete är att förändra attityderna och få dessa människor att överge barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Effekten av ett sådant scenario är att flickorna och kvinnorna får en bättre möjlighet att kontrollera sina kroppar och därmed sina liv. Det måste satsas stort och arbetas hårt för att nå detta mål. Erfarenheten visar dock att det går att förändra dessa attityder om hela samhället engageras.

Projekt skolmat


I låginkomstländerna är det idag mer än 66 miljoner barn som går hungriga till skolan. 61 miljoner barn kommer inte ens till skolbänken över huvud taget. Svält och fattigdom är den största orsaken till att världens barn inte har möjlighet att få en utbildning. För familjer som lever under fattiga förhållanden är gratis skolmat en enorm livräddare. Det gör en oerhörd skillnad och är i de flesta fall en faktor som är avgörande för att familjerna ska skicka barnen till skolan över huvud taget. Att ha en mun mindre att mätta utgör ett starkt incitament för att skicka sina barn till skolan. Skolmatsprogrammen handlar inte bara om att föda barnen. Långsiktigt får detta även en positiv effekt på landet i och med att befolkningen utbildas. Utbildning är en förutsättning för att lyfta ett land ur fattigdom och istället mot utveckling. Svenska FN-förbundet deltar i detta arbete genom sitt engagemang i FN:s livsmedelsprogram WFP.

Projekt minor


När kriget väl är över och den efterlängtade freden kommit fortsätter fasan och terrorn genom de nedgrävda och kvarglömda minor som kriget lämnat efter sig. Minorna skiljer inte på om det tecknats ett fredsavtal eller inte, de är lika dödande och lemlästande trots alla avtal. Minorna utgör ett stort problem där de ligger tysta och gömda när flyktingar återvänder hem efter krigets slut. Majoriteten av de som drabbas av explosiva lämningar är de civila och många av dem är barn. Svenska FN-förbundet deltar aktivt i Kongo genom FN:s minröjningsorganisation Unmas. För att nå ut till civilbefolkningen används både lokalradio och sms på lokala språk.

Projekt minor